Blog


8 marca bieżącego roku wzięliśmy udział w II edycji Gali Architektury Prowincjonalnej regionu Warmii i Mazur organizowanej przez Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Architektów RP. Podczas uroczystości wręczono nagrody za najlepsze projekty wykonane i zrealizowane przez wielobranżowe zespoły projektowe Warmii i Mazur w kategoriach: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej obiekty kultury, nauki i oświaty oraz kultu religijnego, obiekty turystyczno-rekreacyjno-sportowe, obiekty zabytkowe, obiekty przemysłowe i innowacyjne, obiekty małej architektury i założenia urbanistyczne oraz wnętrza obiektów. Uroczystość uświetniona została koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.