Blog


Dom pasywny
Dom szkieletowy

Certyfikacja domów pasywnych

Certyfikacją budynków pasywnych w Polsce zajmuje się Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO). Certyfikacją komponentów dla budownictwa pasywnego zajmuje się niemiecki Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI) . Certyfikat potwierdza spełnienie przez konkretny budynek standardów dotyczących zapewnienia wysokiego komfortu jego użytkownikom, energooszczędności, efektywności energetycznej i neutralności dla środowiska. Posiadanie certyfikatu uprawnia do ubiegania się o wspomniane wsparcie finansowe budowy przez banki i instytucje publiczne.

Wybierz energetyczną wolność

Dom pasywny jest również domem energooszczędnym, budowany jest jednak z myślą o biernym (pasywnym) pozyskiwaniu energii z otoczenia. Do jego ogrzewania powinno wystarczyć jedynie ok. 15 kWh/(m2·rok).

Dom pasywny ma wyższe wymagania co do izolacyjności termicznej ścian i  dachu – co oznacza, że współczynnik U nie może być większe niż 0,12 W/(mkw K) – osiągnięcie tego możliwe jest poprzez zastosowanie odpowiednio grubszej warstwa termoizolacji wynoszącej min. 30 cm i 50 cm. Współczynnik przenikania ciepła U okien i drzwi jest nie większy niż 0,8 W/(mkw K). Taki budynek może być on zupełnie pozbawiony aktywnej instalacji grzewczej, a do ogrzewania domu wykorzystuje się instalację wentylacji mechanicznej. Zarówno budynki energooszczędne, jak i pasywne muszą być szczelne. Świeże powietrze jest wpuszczane tylko przez system wentylacji. Nawiewane do pomieszczeń powietrze podgrzewa się nagrzewnicą elektryczną lub pompą ciepła. Źródłem energii jest również ciepło wydzielane przez domowników oraz promieniowanie słoneczne. Zaleca się tu zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Budownictwo pasywne zapewnia wysoki komfort cieplny i bardzo niskie zapotrzebowanie na energię cieplną – 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 rocznie.

Dofinansowanie z WFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dopłaty w przypadku realizacji budowy domu pasywnego – 50 tys. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny oraz dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym. Dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii.