Blog


Automatyzacja jest coraz powszechniej obecna w domach prywatnych, a elektroniczne urządzenia coraz bardziej wyręczają ludzi przy codziennej kontroli i obsłudze instalacji domowych. Inteligentny dom to budynek wyposażony w układy kontrolno-sterujące np. oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, w zależności od nastawionego programu i zmieniających się warunków otoczenia. Do takiego systemu da się przyłączyć każde elektryczne urządzenie domu: kocioł, kolektory słoneczne, pompę ciepła, okna połaciowe, bramy, rolety. System możemy również połączyć z istniejącą w domu instalacją alarmową. Taka dogodność będzie ułatwieniem do zarządzania i nadzoru domu podczas nieobecności domowników

Takie rozwiązania to nie tylko wygodne życie dla mieszkańców inteligentnego domu, zwiększenie ich bezpieczeństwa czy tworzenie mikroklimatu, jest to również oszczędne gospodarowanie energią.