Blog


Warning: _() expects exactly 1 parameter, 2 given in /home/chadajma/domains/drewland.com.pl/public_html/wp-content/themes/ChildThemeDivi/single.php on line 11


 

11.05.2017 uczestniczyliśmy w warsztatach regionalnych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. Spotkanie to odbywało się w ramach II edycji projektu Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020, INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ. Było to dla nas doskonałe usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funduszy unijnych kierowanych do przedsiębiorców. Omówione zostały zagadnienia dotyczące oferty FE 2014-2020, projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, uzupełniających, harmonogramów konkursowych, case study, generatorów wniosków i dobre praktyki.