Blog


 

11.05.2017 uczestniczyliśmy w warsztatach regionalnych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. Spotkanie to odbywało się w ramach II edycji projektu Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020, INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ. Było to dla nas doskonałe usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funduszy unijnych kierowanych do przedsiębiorców. Omówione zostały zagadnienia dotyczące oferty FE 2014-2020, projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, uzupełniających, harmonogramów konkursowych, case study, generatorów wniosków i dobre praktyki.