Blog


Budując dom energooszczędny pamiętajmy o zastosowaniu standardu NF 40 i NF 15 wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ponieważ jest to podstawowy wymóg Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagany jest również bardzo wysoki poziom sprawności odzysku – 85% i 90%. Wymogi te dotyczą jedynie sprawności temperaturowej samych wymienników w centralach, zbadanych określonych normą warunkach laboratoryjnych.

Sprawność wentylatorów określono w ten sposób, że muszą mieć przynajmniej klasę sprawności IE2, a przetłoczenie 1 m3 powietrza w ciągu godziny nie wymagać mocy większej niż odpowiednio 0,5 oraz 0,4 W. Sterownik centrali musi umożliwiać przynajmniej: sterowanie czasowe; przejście w tryb letni – bez odzysku ciepła oraz regulację wydajności w zakresie 60%, 100%, 150% wydajności nominalnej.

Wykonanie testu szczelności budynku w celu późniejszego sprawnego kontrolowania wentylacji stanowi bardzo ważny obowiązek do wykonania. Wskaźnik szczelności n50 wynosi odpowiednio 1,0 oraz 0,6. Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych, która zabezpieczona jest w prawidłowo wykonanej instalacji – również stanowi jeden z warunków koniecznych.

Więcej informacji na http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne/wytyczne-do-programu-prioryrttp/