Blog


5 czerwca 2017 r. wzięliśmy udział w seminarium ” Instrumenty finansowe programów Unii Europejskiej” organizowanym przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Na spotkaniu zapoznaliśmy się z zakresem programów i instrumentów finansowych Unii Europejskiej dedykowanych sektorowi MŚP oraz zasadami wsparcia w ramach programu Horyzont 2020.

 

POLECAMY INNYM MŚP

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

www.kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl